Destek Finans Faktoring, izahname onayı için SPK'ya başvurdu

Destek Finans Faktoring, halka arza yönelik olarak izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Şirketin yaptığı başvuru ise henüz SPK tarafından onaylanmadı.

Şirket, halka arz için yaptığı başvuru Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada izahname onayı için şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 19.10.2021 tarih ve 2021-24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL'den 66.666.667 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.666.667 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin taslak İzahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurul'una (Kurul) 21.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız."

Kaynak : https://www.muhalif.###.tr/haber/destek-finans-faktoring-izahname-onayi-icin-spkya-basvurdu-30484
 
Üst